Museum naëve kunst wil rol in Europees verband

ZWOLLE, 23 MAART. De Stadshof, het nog in te richten museum voor zogenoemde naïeve- en outsider kunst in Zwolle, wil toonaangevend worden in Europa. Het museum zal medio 1994 worden geopend. Bij exposities zal het nauw samenwerken met vergelijkbare musea in het buitenland. De stichting die het museum heeft opgericht, heeft gisteren haar plannen bekendgemaakt.

Het museum komt in het voormalige gerechtsgebouw in Zwolle. Het kost ongeveer 4,3 miljoen gulden om dit pand in te richten als museum. De gemeente betaalt het grootste deel. De stichting die het museum beheert, draagt 2,5 ton bij. Zwolle betaalt cerder driekwart van de exploitatiekosten, die op een miljoen gulden per jaar worden geschat. Men verwacht zo'n 75.000 bezoekers per jaar. Directeur is de kunsthistorica drs. J. van Berkum.