Kooijmans vraagt opheldering over amnestie Salvador

DEN HAAG, 23 MAART. Minister Kooijmans wil van de tijdelijk zaakgelastigde van El Salvador weten of de amnestie die wordt verleend aan allen die in de burgeroorlog de rechten van de mens hebben geschonden, ook ontslag van rechtsvervolging inhoudt. De regeling zou kunnen betekenen dat de moordenaars van de vier IKON-journalisten, maart 1982, vrijuit gaan.