Invloed Staat bij KPN blijft na beursgang

ROTTERDAM, 23 MAART. De Staat houdt ook na de beursgang van Koninklijke PTT Nederland (KPN) een aanzienlijke invloed op het post- en telecommunicatieconcern.

Dit blijkt uit de extra editie van het KPN-Nieuwsblad, het huisorgaan van KPN. Door middel van een "bijzonder aandeel' - een noviteit onder de beschermingsconstructies - zal de overheid belangrijke statuutswijzigingen bij KPN blijvend kunnen blokkeren.

KPN zal na de beursgang, die in het voorjaar van 1994 is gepland, ook de mogelijkheid om preferente aandelen uit te geven krijgen waardoor het opgebouwde aandelenbezit van een vijandelijke overnemer kan worden verwaterd. KPN wordt een struktuurvennootschap, waarbij commissarissen de benoeming van elkaar en de bestuursleden van de onderneming initiëren. Drie van de negen commissarissen worden door de Staat benoemd, de overige zes benoemen hun eigen opvolgers, op basis van een advies door zowel de aandeelhouders als de ondernemingsraad.

Niet bekend

Op de beurswaarde van KPN wilde bestuurslid C. Griffioen van het concern in de Nieuwsbrief niet in gaan. Over de waarde van het concern doen schattingen de ronde van tussen 10 miljard gulden en 16 miljard gulden. Volgens de bestuurder zal KPN na de beursgang voorlopig geen gebruik maken van de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken met het uitgeven van extra aandelen.

Het aandelenbezit in Koninklijke PTT Nederland (KPN) moet volgens bestuursvoorzitter W. Dik en minister-president R. Lubbers brede spreiding krijgen onder Nederlandse particulieren. Ook het personeel van KPN krijgt de mogelijkheid om in het eigen bedrijf te participeren. Daartoe zal KPN een lage nominale waarde van de aandelen nastreven. Dik waarschuwt in het Nieuwsblad alvast de werknemers van het concern dat in de toekomst alle informatie over KPN een koersgevoelig karakter krijgt. "Op verjaarsfeestjes, recepties en in sportkantines' zal de KPN-medewerker met ingang van volgend jaar volgens de topman beter op zijn woorden moeten letten.