Hoofdbestuur.

Hoofdbestuur

In de krant van 15 maart (Bestuur van Humanistisch Verbond weg, pag.8) is gemeld dat alle leden van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond hun functie ter beschikking stellen. Dat is echter nog niet het geval. Vijf bestuursleden traden in november na een conflict af. De overigen zullen op het eerstvolgende congres, in november dit jaar, hun functie ter beschikking stellen. Zeven bestuursleden kunnen dan worden herkozen.

Definities

In de krant van vrijdag 19 maart (Werksituatie moet eerder besproken worden met arts, pag.7) zijn in dit artikel over het promotieonderzoek van Nico Croon en Sjoerd Langius de termen "functievraag' en "hinderklacht' verkeerd gedefinieerd. De functievraag betreft het beroep op de medische deskundigheid van de verzekeringsgeneeskundige, en de hinderklacht is de reden waarom de relatie tussen mens en arbeid verstoord is.

Boektitels

In de krant van 22 maart (Belangstelling voor Boekenweek minder dan vorig jaar, pag.7) is de titel van een boek van Rudy Kousbroek (Kampsyndroom) onjuist vermeld. Het moet zijn: Het Oostindisch kampsyndroom. En de vertaling van The Secret History van Donna Tartt heet niet Het verborgen leven, maar De verborgen geschiedenis.

Ramadan

In de krant van zaterdag 20 maart is in een fotobijschrift op pagina 4 gemeld dat de ramadan, de islamitische vastenmaand, op vrijdag 19 maart was geëindigd. Voor moslims in India duurt de vastenmaand echter nog tot en met 25 maart.