Geen bonus voor uittredende beroeps

DEN HAAG, 23 MAART. Beroepsmilitairen die geen VN-taken op zich willen nemen moeten elders werk zoeken en krijgen geen bonus bij uittreding.

Dat zei minister Ter Beek van defensie gisteren tijdens een toespraak op een congres van vakbonden voor militair personeel in Veldhoven. Ter Beek wil niet ingeaan op de eis van de vakbond van militair personeel AFMP om beroepsmilitairen eenmalig de kans te geven om een VN-taak te weigeren met een gunstige afvloeiingsregeling. Defensie wil wel behulpzaam zijn bij het zoeken van een nieuwe baan voor dienstverlaters. Ambtenaren van defensie hebben een eerste gesprek gevoerd met medewerkers van Justitie over omscholing van militairen tot gevangenisbewaarder. Ook worden met Binnenlandse Zaken en met politieorgaisaties mogelijkheden besproken militairen een kans te geven bij politiediensten.