Foto: GELDERMALSEN - De eerste stortplaats van ...

Foto: GELDERMALSEN - De eerste stortplaats van huisvuil in Geldermalsen, sinds 1969 in gebruik, heeft de eindhoogte van vijftien meter bereikt.

Het afval wordt geëgaliseerd, bedekt met een laag steunzand, waarover een drainagemat komt van een centimeter dik. Deze mat vangt het stortgas op dat in het samengepakte huisvuil ontstaat. Op de mat komt een kleilaag, een laag wit zand en een anti-worteldoek. Het stortgas -een soort aardgas- wordt afgevoerd via een buizenstelsel naar een leidingnet. Het gas uit de berg huisvuil kan 1.500 gezinnen gedurende een periode van vijf tot vijftien voorzien van elektriciteit. (Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)