FNV begraaft de "familie Doorsnee'

ROTTERDAM, 23 MAART. Jarenlang ging de vakbeweging uit van het gezin als hoeksteen van de samenleving. De man werkte veertig uur per week, de vrouw deed het huishouden en zorgde voor de twee kinderen. Hij was lid van de vakbond, zij betaalde contributie aan de plaatselijke gymclub.

Maar de Nederlandse samenleving veranderde; niet het gezin maar het individu kwam centraal te staan. De vakcentrale FNV besefte dat ze bij deze ontwikkeling niet kon achterblijven. Gisteren presenteerde de FNV dan ook de nota "Veelkleurige vooruitzichten', waarin wordt gepleit voor een werkweek van gemiddelde 32 uur. Op deze wijze kann zowel man als vrouw zorg voor de kinderen en het huishouden combineren met betaalde arbeid, aldus de FNV. In juni zal de vakcentrale de nota op een congres met de aangesloten bonden bespreken.

De FNV nam gisteren, zoals voorzitter Stekelenburg het noemde, afscheid van de "familie Doorsnee'. Een nieuwe herverdeling van de arbeid moet aan de wensen van de huidige modale werknemer tegemoet komen. De vakcentrale pleit onder meer voor een werkweek van 32 uur. Niet voor iedereen, zoals de vakbeweging in het begin van de jaren tachtig nog wel deed. In de visie van de FNV variëren de verschillende werkweken in de jaren negentig van 20 tot 36 uur.

Ook wil de vakcentrale uitbreiding van de bestaande verlofregelingen en wil ze mogelijkheden creëren om werknemers tijdelijk uit dienst te laten treden. Daarnaast moet de werknemer die enige tijd zijn zieke moeder wil verplegen, gebruik kunnen maken van het zogeheten calamiteitenverlof.

Als voorwaarde stelt de FNV dat de positie van de "nieuwe' werknemer op het gebied van sociale zekerheid sterk wordt verbeterd. Zo moeten mensen die tijdelijk uittreden om zorgtaken op zich te nemen, beter worden verzekerd tegen inkomensverlies bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

In de visie van de vakbeweging geldt dat overigens niet alleen voor de werkenden in Nederland. Ook mensen met een uitkering zouden onafhankelijker moeten opereren. Daartoe wenst de FNV de bestaande WW te verlengen, omdat mensen hier een uitkering ontvangen, ongeacht het inkomen van de partner. Dit in tegenstelling tot de bijstandswet - die op de WW volgt - waarbij wel rekening met het inkomen van de partner wordt gehouden. De vakcentrale denkt de verlenging van de WW te kunnen financieren door extra kostwinnersvoordelen af te schaffen.

In de ogen van de FNV is de "familie Doorsnee' met deze nota overleden. De "nieuwe' man werkt twintig uur, de "nieuwe' vrouw idem dito en als de kinderen ziek zijn, worden ze om de beurt door hun ouders verzorgd. En beide partners zijn natuurlijk lid van een vakbond.