Europees initiatief: jaarlijkse controle chemicaliëntankers

ROTTERDAM, 23 MAART. Chemicaliëntankers zullen worden onderworpen aan een wereldwijde, jaarlijkse veiligheidscontrole. Het initiatief, genomen door enkele tientallen rederijen en chemieconcerns, is een reactie op de ongelukken met de tankers Shiokaze en Maibritt Terkol langs de kust van de Waddeneilanden, vrijdag en maandag.

Volgens P.J. van Loef van rederij Gebr. Broere in Dordrecht is het keuren van chemicaliëntankers op zich niets nieuws. “Inspectie vindt sinds jaar en dag plaats, ook door de bedrijven zelf. Een chemicaliëntanker wordt eens per jaar onder de loupe genomen en twee keer in de vijf jaar drooggelegd om de onderwaterdelen te controleren.” Volgens hem is een chemicaliëntanker eigenlijk “altijd veilig”, door de hoge eisen tijdens de controle.

Voortaan zal deze controle echter worden gecentraliseerd en lopen via Cefic in Brussel. Cefic is een Europese instantie die zich bezighoudt met het transport van gevaarlijke stoffen over land en zee. Wereldwijd zullen er drie onafhankelijke centra komen, waarvan één in Rotterdam. De inspectie door deze centra wordt op het schip gedaan en zal één à twee dagen in beslag nemen. De inspecteurs, voornamelijk ex-zeevarenden, zullen het schip controleren op veiligheid, organisatie, uitrusting en andere punten die van belang zijn.

Bij de twee tankers die vrijdag en maandag in brand zijn gevlogen was het dek weggeslagen, maar de romp nog in tact. Van Loef: “Dat heeft te maken met de sterke constructie van tankers. De romp zelf is niet beschadigd, door de dubbele wand die op zo'n moment bepalend is voor het niet vrijkomen van de chemische inhoud.”

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wil de vaarroute voor tankers in verband met de veiligheid van de Waddeneilanden wijzigen. Twee weken geleden maakte de minister tijdens een overleg met de Tweede Kamer bekend dat tankschepen en schepen met gevaarlijke stoffen die meer dan 10.000 ton lading vervoeren, in de toekomst de noordelijke vaarroute van 80 kilometer uit de kust zullen moeten nemen. Tegelijk hebben Nederland en Duitsland, zo deelde de minister toen mee, de Internationale Maritieme Organisatie voorgesteld dat schepen met een lading van minder dan 10.000 ton de zuidelijke vaarroute van 20 kilometer uit de kust mogen blijven nemen.

Volgens Maij-Weggen had zij zich ingespannen voor een voorstel waarin alle tankers en schepen met gevaarlijke stoffen zouden worden verplicht de noordelijke vaarroute te nemen, maar vreesde Duitsland concurrentie-nadelen voor Bremen en Hamburg.

Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat meldde vanmorgen dat de ramp van maandag, die plaatshad op de zuidelijke vaarroute, geen reden is om de afspraken met Duitsland over een veiliger vaarroute open te breken. De woordvoerder zegt dat “één incident onvoldoende is” om de afspraken op losse schroeven te zetten. Het Kamerlid Tommel (D66) heeft gisteren in schriftelijke vragen aan de minister aangedrongen op heropening van de onderhandelingen met Duitsland, “naar aanleiding van de twee recente ongevallen met chemicaliëntankers”.