Eerste Ethiopische asielzoeker toch Nederland uitgezet

AMSTERDAM, 23 MAART. Een 23-jarige Ethiopische vrouw wordt vanavond op het vliegtuig gezet naar Addis Abeba. Zij is de eerste asielzoeker die Justitie naar Ethiopië uitzet nadat staatsecretaris Kosto van justitie begin vorig jaar had meegedeeld dat de situatie in dat land het weer toeliet.

De vrouw heeft gisteren geprobeerd door een kort geding haar uitzetting te voorkomen. De vice-president bij de rechtbank in Amsterdam, mr. T. Os van den Abeelen, heeft haar verzoek echter afgewezen. De raadsvrouwe van de vrouw, mr. E. Elderman, had aangevoerd dat de Ethiopische sinds augustus 1992 een relatie heeft met een Nederlandse man. Maar aangezien zij niet samenwonen, voldoet die relatie volgens de vice-president niet aan de wettelijke eisen voor een verblijfsvergunning.

Justitie heeft haast met de uitzetting van de vrouw omdat zaterdag de geldigheidsduur van haar Ethiopische paspoort verloopt. De Ethiopische ambassade weigert mensen die tegen hun zin worden verwijderd op te nemen en verstrekt dus geen zogenoemd "laissez-passer' voor Ethiopiërs die geen (geldige) papieren hebben.

Volgens de raadvrouwe, mr. E. Elderman, heeft Justitie om die reden nog geen andere Ethiopiërs kunnen uitzetten. “Anders zouden ze wel met de lastposten zijn begonnen: mensen die zich aan crimineel gedrag hebben schuldig gemaakt in Nederland. Maar die hebben allemaal geen papieren meer.”

Volgens haar is de situatie in Ethiopië allerminst stabiel en is het nog maar de vraag wat met de vrouw zal gebeuren. Zij is vroeger actief geweest in de partij van dictator Mengistu. Bovendien is haar vader, kolonel in het leger, gedetineerd.

De Ethiopische vrouw zou vorig jaar juli al worden uitgezet, maar toen besliste staatssecretaris Kosto dat zij voorlopig kon blijven, totdat bezwaren van het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN waren onderzocht. Afgelopen zaterdag werd de vrouw van haar bed gelicht met een negatieve beschikking op haar herziene asielverzoek. Zij verblijft in vreemdelingenbewaring in Arnhem.

Tweede-Kamerlid P. Lankhorst (Groen Links) heeft gisteren Kamervragen gesteld over de uitzetting.