"Eco-fabrikant verkoopt onzin op verpakking'

DEN HAAG, 23 MAART. Etiketten op "milieuvriendelijke, groene of ecologische' artikelen bevatten veelal “onduidelijke, onzinnige of onjuiste” beweringen.

Dat stelt de Consumentenbond na bestudering van meer dan 300 produkten die als zodanig worden aangeprezen. De milieureclamecode heeft niet kunnen voorkomen dat er een wildgroei is ontstaan in “groene kreten, symbolen en claims”, zo concludeert de bond.

Anderhalf jaar geleden al maakte de Consumentenbond een inventarisatie van alle beweringen, namen en symbolen op dit soort artikelen, maar stelt nu vast dat het "de spuigaten' is uitgelopen. “Het wordt hoog tijd dat er schoon schip wordt gemaakt, omdat door alle onduidelijkheid en misleiding de geloofwaardigheid van vele groene beweringen tot een nulpunt is gedaald”, stelt de bond. De milieureclamecode heeft wel een positief effect gehad op de hoeveelheid misleidende reclame in kranten, tijdschriften, en op radio en televisie.

Absolute milieubeweringen moeten worden bewezen volgens de milieureclamecode en dat is praktisch onmogelijk. “Toch gebruiken fabrikanten slogans als "een schone was en milieuvriendelijk' en "polyethyleen is milieuveilig'. Geen enkel produkt kan zich in alle opzichten milieuvriendelijk of -veilig noemen”, meent de bond.

Behalve dit soort absolute beweringen signaleert de bond ook een groot aantal loze opmerkingen. Zo melden veel fabrikanten tegenwoordig wat er niet in hun produkt zit in plaats van wat er wel in zit. De mededeling dat in een vloeibaar wasmiddel geen fosfaat zit is zo'n loze kreet. In Nederland hebben in vloeibare wasmiddelen nog nooit fosfaten gezeten. Verder wijst de bond op nietszeggende kreten en symbolen, zoals plastic draagtassen waarop een vogeltje staat, dat "Bescherm ons milieu' roept. Behalve vogeltjes zijn er ook symbolen als groene boompjes (op wegwerpluiers) en appeltjes (op batterijen).

Er zijn ook fabrikanten die op produkten die hier op de markt verschijnen buitenlandse symbolen afbeelden. Zo staat er op nogal wat produkten een Duitse "Grüne Punkt'. De Consumentenbond heeft inmiddels een groot aantal fabrikanten aangeschreven met het verzoek iets aan die informatie te doen.