Consument verkiest eigen bijdrage voor totaal pakket

ROTTERDAM, 23 MAART. Als in de gezondheidszorg een eigen risico wordt ingevoerd geeft 52 procent van de bevolking er de voorkeur aan om een van het inkomen afhankelijk bedrag bij te dragen. Het eigen risico zou niet aan specifieke voorzieningen, zoals tandarts of medijcijnen, mogen worden gekoppeld maar moet gelden voor het totale pakket.

Dit blijkt uit het onderzoek dat de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars samen met het bureau Team Vier heeft uitgevoerd onder 427 Nederlanders. Al geruime tijd is discussie gaande of de consumptie van gezondheidszorg kan worden afgeremd door van de consument een eigen bijdrage in de kosten te vragen of door ook voor de ziekenfondsverzekerden een eigen risco in te voeren. Eerder adviseerde de Ziekenfondsraad al positief over het invoeren van een eigen risico.

Uit het onderzoek, waarvan de resultaten morgen in Inzet, het blad van de gezamenlijke ziekenfondsen, worden gepubliceerd blijkt dat een minderheid, 42 procent van de ondervraagden, liever een eigen bijdrage voor de afzonderlijke voorzieningen betaalt, zoals in het verleden een rijksdaalder per recept voor de apotheek. Vooral jongeren geven de voorkeur aan deze variant.

Bij invoering van een algemeen eigen risico is ruim tweederde van de ondervraagden van mening dat de hoogte ervan afhankelijk moet zijn van het inkomen. Ouderen en degenen met een boven-inkomen vinden echter dat het een niet van het inkomen afhankelijk, vast bedrag moet zijn.

Slechts weinigen, nog geen twee procent, vinden dat mensen die door hun leefstijl het risico lopen een grote consument van gezondheidszorg te worden, zoals rokers, drinkers en gebruikers van andere drugs, extra voor hun consumptie moeten betalen. Zo'n vijf procent van de ondervraagden wil wel dat degenen die onnodige of luxe behandelingen wensen daarvoor extra betalen.