China wil geen sancties tegen Noord-Korea om kernverdrag

PEKING, 22 MAART. China is tegen sancties tegen Noord-Korea wegens de recente uittreding van dat land uit het nucleair Non-proliferatie verdrag (NPV).

Dit heeft de Chinese minister van buitenlandse zaken Qian Qichen vandaag verklaard tijdens een persconferentie wegens de jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres.

Qian zei dat het verdrag voorzieningen heeft voor uittreding binnen drie maanden na aankondiging en dat het niet voorziet in sancties tegen diegenen die het nooit getekend hebben of die er uit willen. Hij voegde eraan toe dat er geen enkel precedent op dit gebied was. Qian herhaalde China's eerdere standpunt dat het geen nucleaire wapens op het Koreaanse schiereiland wenst te zien. “Er moeten een passende oplossing komen middels geduldige consultaties. Als de kwestie naar de Veiligheidsraad wordt verwezen voor sancties, zal dat de zaak alleem maar gecompliceerder maken”, aldus Qian.

Hoewel China tegen de legering van troepen van een supermogendheid in derde landen is, sprak de minister zich uit tegen onmiddellijke beëindiging van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid-Korea en Japan. Hij zei dat dit problemen met hun eigen geschiedenis waren en dat die geleidelijk moesten worden opgelost. “De Verenigde Staten voeren zelf onderhandelingen over de terugtrekking van Amerikaanse strijdkrachten uit Zuid-Korea”, aldus Qian.

De bewindsman verwierp internationale kritiek over China's stelselmatige verhoging van de defensie-uitgaven en suggereerde dat China's bezorgde buurlanden zich laten misleiden door de internationale wapenhandel. Qian kwam met een goed voorbereide reeks cijfers, die weergeven dat China's defensie-uitgaven zeer bescheiden zijn. Hij zei dat China zes dollar per hoofd van de bevolking uitgeeft aan defensie, terwijl dat in de VS 1.100 dollar is en in Japan 300 dollar per inwoner is. China's defensiebegroting bedroeg slechts 7,3 miljard dollar, de Amerikaanse 274 miljard en de Japanse 37,7 miljard dollar.

Qian plaatste China's verhoging in een langer perspectief: in 1980 waren de uitgaven 18 miljard Chinese yuan en in 1993 42,5 miljard. “Als men prijsstijgingen daarbij overweegt is dit slechts een stijging van 1,16 procent”, aldus Qian.

Qian wees berichten dat er een wapenwedloop in Oost-Azië aan de gang is eveneens van de hand. “Het Oostaziatische en Stille Oceaan-gebied beleeft stabiliteit en dynamische economische groei. We hebben geen wapenwedloop nodig. We krijgen dit soort berichten omdat de wapen-industrieën na de Koude Oorlog geen markten meer hebben. Zij brengen de openbare mening in beroering, zeggen dat er een gespannen situatie heerst en dat China een bedreiging is. Op deze manier kunnen zij hun wapens in dit deel van de wereld kwijt”, zei Qian.

Qian zei dat een eerder voor deze maand voorziene ontmoeting met zijn Britse collega Douglas Hurd onzeker is, gezien de zeer gespannen situatie tussen de beide landen vanwege de voorgenomen politieke hervormingen van gouverneur Chris Patten in Hongkong. Hij zwakte een eerder dreigement met economische sancties tegen Engeland van de minister van buitenlandse handel Li Lanqing af en zei dat de voortdurende crisis in Hongkong sowieso economische repercussies heeft, maar dat China daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt. Vandaag is in de Chinese media, en wel in het Bevrijdingsblad van Shanghai voor het eerst de eis gesteld dat gouverneur Patten moet verdwijnen.

    • Willem van Kemenade