Centrales MHP en AVC gaan niet samen

ROTTERDAM, 23 MAART. De fusie tussen van vakcentrales MHP en AVC gaat niet door. Volgens de MHP bestaat er “een sterke onevenwichtigheid tussen beide organisaties”. De AVC noemt de mislukking “volstrekt onbegrijpelijk”.

De fusiebesprekingen tussen beide vakcentrales kwamen medio vorig jaar op gang. Aanleiding was dat binnen beide organisaties de afgelopen jaren de overtuiging was gegroeid dat schaalvergroting noodzakelijk was om aan maatschappelijke invloed te winnen en de belangenbehartiging te verbeteren. De vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) telt 140.000 leden, de Algemene Vakcentrale (AVC) heeft 122.000 leden.

De fusiebesprekingen zijn afgebroken op initiatief van de MHP. Volgens de MHP verschillen de organisatorische en financiële verhoudingen binnen beide vakcentrales zo van elkaar, dat een fusie tot mislukken is gedoemd. De bij de MHP aangesloten bonden (Unie BLHP, CMHF en VHP) hebben een centraal bureau van waaruit de activiteiten en de belangenbehartiging worden georganiseerd en gewaarborgd. De AVC is een vereniging van verenigingen (van werknemers in met name de collectieve sector), waartussen een los samenwerkingsverband bestaat, zonder centrale aansturing. Mede daardoor is de AVC-contributie ook lager. Een en ander zou, aldus de MHP, binnen een nieuwe vakcentrale “van meet af aan grote onevenwichtigheid” veroorzaken.

Daarnaast was de MHP “onaangenaam verrast” door het feit dat de AVC 16.000 "dubbelleden' telt, en dus feitelijk niet 122.000 maar 106.000 werknemers organiseert. Verder achtte MHP de nauwe samenwerking tussen de onderwijsbonden NGL (aangesloten bij de AVC) en Abop (aangesloten bij de vakcentrale FNV) een bezwaar voor de profilering van de nieuwe vakcentrale. Ten slotte zijn volgens de MHP bij de AVC verenigingen aangesloten die “geen onafhankelijke belangenbehartiging kunnen waarborgen”. Hierbij wordt gedoeld op zogenoemde "bedrijfsbonden'. Onlangs sloot zo'n bedrijfsbond bij het woonwarenhuis Ikea (gesteund door de AVC) een CAO, tot grote ergernis van de dienstenbonden van FNV en CNV en de Unie BLHP.

AVC-voorzitter mr.J.C. van der Hoek zegt gisteren “compleet verrast” te zijn door het afbreken van de fusiebesprekingen. “We zijn het op hoofdlijnen eens over beleid, financiën, bestuurszetels, etcetera. Dan is het onzinnig een fusie te laten stranden. De MHP heeft eenzijdig de deur dichtgegooid. Volstrekt onbegrijpelijk.”

De door de MHP aangevoerde bezwaren kwalificeert Van der Hoek als “nogal gezocht”, respectievelijk “met de haren erbij gesleept”. Wel erkent hij dat binnen beide organisaties wezenlijk anders wordt gedacht over het fenomeen bedrijfsbond. “Daar ligt volgens ons de toekomst van de vakbeweging, terwijl de MHP, en dan met name de Unie BLHP, dat blijkbaar bedreigend vindt”, aldus Van der Hoek.