BMW ziet winst met 7 pct dalen, handhaaft dividend

Het Duitse BMW-concern heeft over het jaar 1992 een winst geboekt van 726 miljoen mark (817 miljoen gulden) tegen 783 miljoen mark in het daaraan voorafgaande jaar.

De tot het concern behorende automobielproducent BMW AG kende vorig jaar een winst van 451 miljoen mark tegen 449 miljoen in 1991. Vorig jaar bereikte BMW, ondanks de vermindering van de vraag naar auto's die zich over de hele wereld heeft voorgedaan, een omzetvergroting met 4,7 procent tot 31,2 miljard mark (35,1 miljard gulden). De produktie nam toe met 8,1 procent tot 598.145 auto's terwijl de verkoop groeide met 7,6 procent tot 594.985 auto's. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend op de gewone aandelen ongewijzigd te laten op 12,50 mark per aandeel.