AFTREDEN BÄR

In NRC Handelsblad van 18 maart wordt de Vereniging voor Latijnse Liturgie gerangschikt onder de "conservatieve groeperingen' die iedere betrokkenheid rondom de affaire-Bär van de hand wijzen.

Indien conservatief wordt opgevat als gericht op behoud van wat waardevol is, heb ik daartegen geen bezwaar. Indien echter wordt gedoeld op nostalgie naar vervlogen tijden, moet ik protesteren. De Vereniging voor Latijnse Liturgie streeft ernaar midden in de levende kerk te staan en bepleit een plaats onder de zon voor de vernieuwde liturgie in het Latijn naast de volkstaal-liturgie. In dit streven heeft de Vereniging zich sedert haar oprichting in 1967 actief gesteund geweten door mgr. R.Ph. Bär die jarenlang vice-voorzitter geweest is en zelfs erelid is geworden.

    • Mr. H.D.L.M. Schruer
    • Voorzitter Vereniging voor Latijnse Liturgie