Aalmoezeniers melden bron in zaak-Bär

ROTTERDAM, 23 MAART. De Brabantse legeraalmoezenier mr.drs. H.H.M. Jansen is degene geweest die in het najaar van 1992 anoniem informatie over vermeende homoseksuele contacten van mgr. Bär doorsluisde naar kardinaal Simonis.

Dit heeft het Militair Ordinariaat, waaronder de rooms katholieke geestelijke verzorging in het leger ressorteert, gisteren meegedeeld.

Volgens het Ordinariaat nam de stroom geruchten over mgr. Bär dergelijke vorm aan dat de betrokken aalmoezenier “het tot zijn zorg rekende dat de kardinaal geïnformeerd werd”. Hij heeft zich daarbij beperkt tot het doorgeven van informatie “en zich niet uitgesproken over conclusies, die de Kardinaal daaraan zou moeten verbinden”.

De informatie kwam “grotendeels” buiten de kring van het leger en de kring van de krijgsmachtaalmoezeniers.

Het Ordinariaat stelde een kort onderzoek in, nadat kardinaal Simonis zaterdag tijdens de persconferentie over de affaire Bär desgevraagd had bevestigd dat de geruchten uit kringen van legeraalmoezeniers afkomstig waren. De leiding van de geestelijke verzorging heeft de betrokken aalmoezenier opheldering gevraagd over zijn rol in de hele kwestie.

Met de bekendmaking wil het Ordinariaat “de betrokkenheid van legeraalmoezeniers tot exactere proporties terugbrengen”.

De leiding van het Ordinariaat verklaarde gisteravond niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de geruchten over mgr. Bär. Het ingestelde onderzoek was alleen bedoeld om “stigmatisering” van de hele groep geestelijke verzorgers te voorkomen.

Aalmoezenier Jansen is acht jaar geleden bij de geestelijke zorg in dienst getreden. Hij heeft de status van pastoraal werker; als leek heeft hij beperkte pastorale bevoegdheden. In katholieke kringen in Brabant staat de aalmoezenier als conservatief bekend.

De aftreden Rotterdamse bisschop Bär was sinds 1982 krijgsmachtbisschop. Daarvoor was hij hoofdluchtmachtaalmoezenier. De Nederlandse strijdkrachten vormen een eigen bisdom onder de naam Militair Ordinariaat, dat wordt geleid door een bisschop (tot voor kort mgr. Bär) , een vicaris-generaal en drie hoofdaalmoezeniers voor marine, landmacht en luchtmacht.