Voorstel CDA tot het verplicht afkicken criminele verslaafden

DEN HAAG, 22 MAART. Het CDA wil criminele verslaafden in de toekomst verplicht laten afkicken. De nieuwe krankzinnigenwet (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen) biedt hiervoor volgens de christendemocraten voldoende mogelijkheden.

Het CDA zal minister Hirsch Ballin (justitie) morgen tijdens het debat over het drugbeleid hierover een voorstel doen. Dit heeft het Tweede-Kamerlid Koffeman gisteren voor de NOS-radio gezegd. Onderzoek heeft volgens de CDA'er aangetoond dat verplicht afkicken wel degelijk effectief is. Hij acht een wetswijziging of verruiming van de toepassing van bepaalde artikelen uit de krankzinnigenwet een mogelijkheid om de agressieve criminaliteit van junks aan te pakken. Koffeman vindt wel dat er celruimte moet zijn, of voldoende plaatsen in inrichtingen waar kan worden afgekickt.

Ook de PvdA-fractie wil de aanpak van zogenoemde “ernstig problematische drugverslaafden” verscherpen. Woordvoerder Stoffelen zei afgelopen vrijdag dat junks als regel zullen moeten kiezen tussen gevangenisstraf of afkicken. De PvdA vindt verder dat niet alle aandacht gericht moet zijn op het “ontgiften” van verslaafden, maar dat de begeleiding daarna veel belangrijker is. “Het afkicken is meestal niet het grootste probleem,” aldus Stoffelen, “Veel moeilijker is ervoor te zorgen dat men niet terugvalt.”

De PvdA heeft verder aangekondigd voorstellen te doen voor een nieuw softdrugs-beleid dat gericht is op het tegengaan van wildgroei en overlast en op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Kernpunt van het PvdA voorstel is dat de teelt en handel in Nederlandse cannabis onder controle komt van de overheid. Op het voorstel van de PvdA is de afgelopen dagen negatief gereageerd door VVD en CDA. VVD-woordvoerder Dijkstal zei afgelopen zaterdag voor de TROS-radio dat hij vreesde voor een aanzuigende werking wanneer Nederland een produktieland van verdovende middelen wordt. D66-woordvoerder Wolffensperger verklaarde in hetzelfde programma de PvdA-ideeën te steunen.