VN gaan Serviërs evacueren uit moslim-stad Tuzla

TUZLA, 22 MAART. De VN-hulpverleners die er dit weekeinde in zijn geslaagd bijna zevenhonderd inwoners van het door de Bosnische Serviërs belegerde Srebrenica naar Tuzla over te brengen, beginnen vandaag met de evacuatie van Serviërs uit deze moslim-stad. Die evacuatie is het resultaat van een akkoord tussen VN-bevelhebber Morillon en de militaire leiders van de Bosnische Serviërs.

Morillon en de Bosnisch-Servische generaal Mladic bereikten gisteren bij besprekingen in Bratunac een akkoord over de wens van Morillon méér moslims uit Srebrenica te evacueren, na de 673 vrouwen, kinderen en gewonden die hij zaterdag vanuit deze enclave naar Tuzla had gebracht. De Serviërs wilden dat alleen toestaan, als de VN van hun kant hun medewerking zouden verlenen aan het plan, duizenden Servische inwoners uit Tuzla weg te halen. Morillon stemde met die voorwaarde in. Vandaag wordt een begin gemaakt met de evacuatie van de Serviërs uit Tuzla naar Zvornik in het door de Serviërs beheerste deel van Oost-Bosnië. De Serviërs van hun kant hebben niet alleen ingestemd met de evacuatie van meer inwoners van Srebrenica, maar ook met de aanvoer van meer hulp. Een nieuw konvooi, het tweede na dat dat de stad vrijdag bereikte, is naar Srebrenica onderweg; van dit konvooi maakt een militair ziekenhuis deel uit.

Of de Serviërs van Tuzla wel willen worden geëvacueerd, is overigens nog een vraag. Tuzla, dat wordt gecontroleerd door de moslims, is een van de zeer weinige plaatsen in Bosnië waar de etnische gemeenschappen tot dusverre in harmonie met elkaar hebben geleefd en waar etnische conflicten tot de uitzonderingen behoren. Om die reden hebben het plaatselijke bestuur en de Bosnische regering zich tot nu toe verzet tegen het vertrek van de Servische minderheid uit Tuzla; dit wordt gezien als medewerking aan het verafschuwde beleid van "etnische zuivering'.

De overbrenging van de 673 inwoners van Srebrenica naar Tuzla, zaterdag, was een belangrijk succes voor de bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië, die inmiddels ereburger van de stad is geworden. De Serviërs hadden zich tot nu toe fel verzet tegen een evacuatie van burgers. De evacuatie was niet als zodanig gepland. De zeventien vrachtwagens van het VN-konvooi, die er vrijdag eindelijk in waren geslaagd de stad te bereiken, werden bij hun vertrek bestormd door burgers die weg wilden.

De oorlog ging intussen gewoon door. Sarajevo beleefde gisteren opnieuw een uiterst gewelddadige dag. De stad werd voortdurend beschoten door de Serviërs; zeker acht mensen kwamen om het leven en 93 anderen werden gewond. Ook bij Tuzla werd zwaar gevochten: de Serviërs bestookten het strategisch belangrijke vliegveld van de stad. (Reuter, AP) Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: het Nederlandse ministerie van defensie verwacht dat de NAVO nog deze week een beslissing neemt over een te formeren luchteenheid die moet toezien op het vliegverbod boven Bosnië vanuit de Italiaanse basis in Vincenza. Nederland heeft een F 16 squadron (18 toestellen) gevechtsvliegtuigen en fotoverkenningsvliegtuigen aangeboden.