Veel dierenpensions geen vergunning

ROTTERDAM, 22 MAART. Veel houders van dierenpensions beschikken niet over een volledige vergunning voor hun bedrijf.

Door de nieuwe milieuwetgeving en door klachten van omwonenden over geluidsoverlast, wordt het moeilijker voor pensionhouders om een volledige hinderwetvergunning te verkrijgen of te verlengen. Dat blijkt uit een enquête die de belangenorganisatie Dibevo onder vijftig leden heeft gehouden. Tweederde van de ondervraagde pensionhouders heeft moeilijkheden bij het verkrijgen van de juiste vergunning. Volgens de nieuwe wet Milieubeheer, die per 1 maart van kracht is, moeten dierenpensions binnen drie maanden hun hinderwetvergunning in orde hebben. Omdat de meeste pensions in de afgelopen jaren zijn uitgebreid, moeten ze een nieuwe vergunning aanvragen.