Van Amelsvoort tegen plan Wöltgens

DEN HAAG, 22 MAART. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) noemt het plan van PvdA-fractieleider Wöltgens om het onderhoud aan de eigen woning weer fiscaal aftrekbaar te maken “ondoordacht”.

Van Amelsvoort (CDA) zei zaterdag voor de Tros-radio dat hij niet zal meewerken aan uitvoering van het voorstel. Vorige week lanceerde Wöltgens het voorstel, onder meer om het inschakelen van zwartwerkers bij het onderhoud van het huis minder aantrekkelijk te maken. Van Amelsvoort zei verder dat hij voor volgend jaar een verhoging verwacht van het huurwaardeforfait tot 3,0 à 3,1 procent. Dit jaar bedraagt het huurwaardeforfait - het bedrag dat huiseigenaren voor de belastingheffing bij hun inkomen moeten optellen - 2,9 procent.