Ruim tienduizend mensen bij rustige optocht tegen racisme

AMSTERDAM, 22 MAART. In een ontspannen sfeer werd gisteren in Amsterdam onder het motto "Nederland bekent Kleur' gedemonsteerd tegen racisme. Aan de manifestatie namen tussen de tien en twintigduizend mensen deel. Na zich om twee uur 's middags op de Dam te hebben verzameld, trokken de deelnemers in een demonstratieve optocht naar het Museumplein waar ondermeer een aantal muziekbands optraden.

Vooral jongeren deden mee aan de demonstratie, die gold als sluitstuk van een actieweek tegen racisme. Onder de demonstranten bevonden zich betrekkelijk weinig Turken, Marokkanen en mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst.

De aanwezigen werden op de Dam toegesproken door burgemeester Van Thijn, die scherp uitviel naar de gedachte "eigen volk eerst'. Volgens Van Thijn is deze leuze in feite een oproep tot etnische zuivering zoals die op dit moment plaatsvindt in het voormalige Joegoslavië. “Onverschilligheid is op den duur de grootste bondgenoot van het racisme”, aldus Van Thijn, die overigens waarschuwde voor onnodige angst. “We moeten ons niet bang laten maken. Een groot gedeelte van de bevolking is tegen racisme. Wij zijn weerbaar.”

Op de spandoeken moest vooral het vreemdelingenbeleid van staatsecretaris Kosto (justitie) het ontgelden. Hij werd daarbij ondermeer afgebeeld als tyrannosaurus en Rambo. Verder werden er teksten meegedragen als “Jongeren tegen racisme”, “Ras-is-me om het even” en “Geen nationalisme, maar internationalisme”.

Vertegenwoordigers van enkele Koerdische organisaties benutten de optocht om te demonstreren tegen de Turkse regering. In de stoet vielen eveneens enkele vlaggen van de voormalige Sovjet-Unie op, die werden meegedragen door een communistische jeugdorganisatie uit Turkije.

Rond drie uur 's middags arriveerde de demonstratie op het Museumplein. Daar konden de deelnemers terecht bij kraampjes van organisaties als Vluchtelingenwerk, Groen Links, Steun vredesgroepen in voormalig Joegoslavië en Amnesty International. Tot het begin van de avond speelden op het het podium op het plein verschillende bands, waaronder Trafassi, Los Lane en de houseband First Contact.

De muziek werd afgewisseld door verschillende toespraken. De organsatie had daarbij bewust afgezien van het laten spreken van “bekende Nederlanders”. Op het podium sprak ondermeer een scholier, een Turkse journalist (Gulnaz Aslan), een vakbondsman, een oud-verzetsstrijder (Henk van Moock) en een Amsterdamse medewerkster van een buurtcomité.

De voorzitter van het organsatiecomité van “Nederland bekent kleur”, Abdou Menebhi, riep politici op meer aandacht te hebben voor de sociale problemen onder migranten. Menebhi noemde de grote opkomst van jongeren hoopvol. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, aldus de voorzitter.