Renteverlaging leidt tot bescheiden winstnemingen

ROTTERDAM, 22 MAART. De Nederlandse kapitaalmarkt liet afgelopen week meerdere dagen achtereen dalende koersen zien.

Aan het begin van vorige week werd door de markt ingespeeld op de alom verwachte renteverlaging, zodat de uiteindelijke verlaging geen verrassing meer was voor de markt. Het verlagen van het Duitse disconto met 0,5 procent en van de drie officiële Nederlandse rentetarieven met een kwart procent leidde zelfs, op bescheiden schaal, tot winstnemingen in langlopende leningen. Het effectieve rendement van de 10-jaars 7 procent-lening steeg gedurende de week dan ook met ruim 10 basispunten tot 6,6 procent.

Gezien de neergang van de Duitse economie en de weer oplopende spanningen in het EMS werd een ruimere verlaging van het Duitse disconto en lombard-tarief verwacht. Zeker toen de nieuwe inflatiecijfers in Nederland en Duitsland (producentenprijzen) indiceerden dat de inflatie dalende is en het nieuwe Duitse geldgroeicijfer (M3) gunstig uitviel. Het afsluiten van een solidariteitspact door de Duitse regering met de oppositie, werkgevers en werknemers was, afgezien van de inhoud daarvan, ook een gunstig teken. Het feit dat het disconto wel, maar de lombard niet werd verlaagd leidde tot een lichte teleurstelling, ook omdat de repo rate ongewijzigd bleef. De Bundesbank heeft nu de mogelijkheid eerst alleen de lombard te verlagen, voordat zij het disconto weer naar beneden brengt.

De agent van financiën had enigszins te lijden onder het rentesentiment. De nieuwe 10-jaars staatslening, met een coupon van 6,5 procent, werd via de toonbank moeizaam geplaatst, waarbij de agent enige concessies moest doen in de uitgifteprijs. Later in de week lag de uitgifteprijs ongeveer een procentpunt lager dan de eerste prijs op maandag. Uiteindelijk wist de agent 8 miljard gulden uit de markt te halen, wat iets lager is dan werd verwacht. Dit had mede te maken met het feit dat veel marktpartijen het 10-jaars segment te duur vonden in vergelijking met de 15-jaars en 30-jaars leningen, die een veel hoger rendement bieden. De 30-jaars heeft onder andere een hoger rendement, omdat op 1 april weer kan worden ingeschreven op de volgende tranche. Middels eerdere tranches van de 30-jaars en de twee 10-jaars leningen is nu ruim de helft van het financieringstekort gedekt.

Internationale obligatiemarkten

De opbrengsten van Nederlandse beleggers op de internationale obligatiemarkten werden afgelopen week voornamelijk bepaald door valutabewegingen. De Franse franc stond onder druk ten gevolge van de verkiezingen en werd binnen het EMS naar de onderste grens van de bandbreedte gedirigeerd. De spanning sloeg echter niet over op de obligatiemarkt; een indicatie dat de valutaire speculatie niet op fundamentele gronden geschiedt. Het rente-écart tussen Franse en Duitse staatsleningen bleef nagenoeg constant op een niveau van 75 basispunten.

De Britse vastrentende markt stond in het teken van het jaarlijkse "budget-statement', waarin de plannen omtrent het begrotingstekort bekend werden gemaakt. Dit tekort, eerder geschat op 44 miljard pond, zal in het budgettaire jaar 1993-'94 oplopen naar een niveau van 50 miljard pond sterling. Het koersdrukkend effect op staatsleningen werd getemperd door de mededeling van minister Lamont dat de "full funding rule' zal worden verlaten teneinde de obligatiemarkt niet te overbelasten. Dit houdt in dat "gilts' (goudgerande waarden), die aan banken en woningbouwverenigingen worden verkocht, in het vervolg ook dienen ter dekking van het financieringstekort. Bovendien is de algemene inschatting dat het gepresenteerde budget geen extra inflatoire druk zal opleveren. Op donderdag werd bekend gemaakt dat de Britse werkloosheid is gedaald, waar werd gerekend op een stijging. Normaliter is positief fundamenteel economisch nieuws van dit kaliber voor de obligatiemarkt aanleiding om de koersen te laten dalen. Bij de afwezigheid van inflatiegevaar echter stegen de koersen, waarbij het sterk aantrekkende pond een belangrijke ruggesteun vormde.

In de VS is de 10-jaars rente afgelopen week in een veelal technisch gedreven handel met 15 basispunten gedaald tot een niveau van 5,95 procent. Het enige belangrijke macro-economische nieuws werd woensdag bekendgemaakt. De index van consumentenprijzen (CPI) over de maand februari steeg met 0,3 procent, in lijn met de verwachtingen. De opbrengsten op de obligatiemarkt werden echter getemperd door de dollar, die terrein moest prijsgeven na de Duitse renteverlaging.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco