Parlement El Salvador stemt in met amnestie

MEXICO-STAD, 22 MAART. Het parlement van El Salvador heeft zaterdag ingestemd met een wetsvoorstel van president Cristiani om amnestie te verlenen aan allen die zich schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de mensenrechten tijdens de twaalf jaar durende burgeroorlog in het land.

In een vorige week gepubliceerd VN-rapport wordt de regering aangeraden de officieren, soldaten, linkse rebellen en burgers die de mensenrechten hebben geschonden uit hun functies te zetten.

De wet werd aangenomen door 47 van de 84 afgevaardigden van de Nationale Vergadering, terwijl negen tegenstemden en dertien leden zich van stemming onthielden. De overige afgevaardigden hadden uit protest de zaal verlaten.

Aanzienlijke delen van de Salvadoraanse samenleving zijn het oneens met de schone lei waarmee president Cristiani wil beginnen. Onder de felste critici van de amnestiewetgeving bevindt zich de aartsbisschop van San Salvador, monseigneur Arturo Rivera Damas, opvolger van de in 1980 vermoorde Oscar Romero.

Een afgevaardigde van de christen-democratische partij noemde de amnestiewet “een zelfverleend pardon” voor de rechtse Arena-partij van president Cristiani. Hoewel de banden tussen Arena en de rechtse doodseskaders niet duidelijk uit het VN-rapport naar voren komen, wordt de moord op aartsbisschop Romero toegeschreven aan de oprichter van Arena, de vorig jaar overleden zakenman Roberto d'Abuisson.

Het VN-rapport legt de schuld voor het overgrote deel van de wandaden tijdens de burgeroorlog bij de Salvadoraanse strijdkrachten. Daaronder is de massaslachting in het dorp El Mozote, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen, de moord op vier Amerikaanse nonnen en lekezusters en de dodelijke hinderlaag waarin journalisten van de Nederlandse Ikon-televisie werden gelokt.

In verschillende landen is negatief reageerd op de Salvadoraanse amnestieverlening. De Verenigde Staten, die de verwijdering uit de strijdkrachten van vijftien in het rapport genoemde officieren hebben geëist, hebben laten weten zich nader op hun positie te zullen beraden. De elf mijoen dollar defensiehulp blijft voorlopig bevroren.

The New York Times meldde gisteren dat de regering Reagan het Amerikaanse Congres bewust informatie heeft onthouden over de ergste schendingen van de mensenrechten in El Salvador. Volgens de krant loog de regering Reagan het Congres voor om steun te krijgen voor een totaal van zes miljard dollar aan militaire hulp voor het regeringsleger. Ook de regeringen van Carter en Bush zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zij het in mindere mate. De krant haalde officiële regeringsdocumenten aan, waaruit blijkt dat Amerikaanse fuctionarissen volledig op de hoogte waren van de praktijken van de rechtse doodseskaders.

    • Reinoud Roscam Abbing