Lijsttrekkerschap CDA als duo-baan

“Ons motto is: samen verder met Lubbers en Brinkman”, zei CDA-partijvoorzitter Van Velzen vorige week tijdens een partijbijeenkomst in Almere.

Iedereen die sinds de aanwijzing van Brinkman tot kandidaat-lijsttrekker, nog twijfelde aan de positie van de huidige partijleider Lubbers binnen de partijhiërarchie kon gerust zijn. Het aloude harmoniedenken had gezegevierd. “We verwachten veel van onze nieuwe kandidaat-lijsttrekker Elco Brinkman, maar we verwachten ook nog heel veel van onze huidige roerganger Ruud Lubbers”, zei Van Velzen ten overvloede.

Dat de premier zelf zijn partijtje wil blijven meeblazen, was al duidelijk geworden met zijn uitspraken in Almere over orde en discipline op school en in kampementen daarbuiten. Ook verkiezingsstrategen van het CDA willen de premier een actieve rol in de verkiezingsstrijd laten spelen. Ze laten zich niet de mooie kans ontglippen om Lubbers' grote bekendheid uit te buiten. Bovendien kan de premier de zwakke plekken van de lijsttrekker aanvullen.

Zo blijkt uit onderzoek dat Brinkman vooral goed ligt in de voorsteden en bij hardwerkende gezinnen met kinderen. Bij nogal wat academici roept het "zorgzame samenleving'-imago van de fractievoorzitter echter een diepe afkeer op. Dat geldt veel minder voor Lubbers. De premier zal naar verwachting dan ook actief zijn op plekken waar Brinkman minder kan scoren. Omgekeerd zullen plaatsen van glans en glitter zoals galafeesten waaraan Lubbers een stevige hekel heeft, op de aanwezigheid van Brinkman kunnen rekenen.

De partij heeft ervaring met zo'n duo-aanpak. Tijdens de verkiezingen in 1981, toen het CDA zwaar verdeeld was over zaken als de kruisraketten en Zuid-Afrika, gingen de christen-democraten ook met twee man de strijd in. De officiële lijsttrekker Van Agt gold als de lieveling van het behoudende deel van de achterban. Lubbers zat op de achterhand om weifelaars en christen-democraten van anti-revolutionaire snit aan de toen nog nieuwe partij te binden. In sommige regionale kranten verschenen in 1981 zelfs foto's waar ze steeds met z'n tweeën op stonden. Misschien gebeurt dat opnieuw. Nu al zijn geluidloze partijspotjes op de tv te aanschouwen die geheel zijn gewijd aan het elkaar vriendelijk toelachen door de koning en zijn kroonprins. (KV)

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Kees Versteegh