Jeltsin getroffen door dood moeder

MOSKOU, 22 MAART. Niet de afkondiging van het presidentiële bestuur maar het overlijden van mevrouw Klavdia Vasiljevna Jeltsina zou wel eens het belangrijkste politieke feit van het afgelopen weekeinde kunnen zijn. Gistermorgen is de 85-jarige moeder van president Jeltsin aan een chronische hartkwaal in het Kremlin-ziekenhuis gestorven. Haar zoon heeft zich daarop uit het openbare leven teruggetrokken, precies op het moment dat de nu al maanden durende politieke crisis in Rusland zijn ontknoping lijkt te naderen.

Klavdia (Claudia) Vasiljevna overleed nog geen half etmaal nadat Boris Jeltsin zijn conflict met het parlement op scherp had gezet. Door de dood van zijn moeder heeft president Jeltsin zich zondagmorgen al gedeeltelijk uit die strijd moeten terugtrekken. Vanmiddag zou hij deelnemen aan een manifestatie van zijn aanhangers. Daar zou hij het beginsignaal hebben voor een algemene mobilisatie van het volk het parlement. Die taak heeft hij nu moeten overlaten aan minder charismatische medestanders.

Jeltsin is opgegroeid in een klassiek Russische gezin: iedereen plus geit in één kamer. Zijn vader, een arbeider met een hoofd vol “luchtkastelen” waarvan nooit iets terecht kwam, sloeg hem bij de minste aanleiding met een riem. Moeder Klavdia Vasiljevna, een naaister die altijd klaar stond voor iedereen, huilde dan. “Zij was mijn enige beschermengel”, aldus Jeltsin. Na vader dood trok zij bij Boris' jongste broer in. Toen Boris president werd, bleef zij in Sverdlovsk. In 1991 werd ze voor het eerst getroffen door een hartaanval. Jeltsin haalde haar voor medische zorg naar Moskou.

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Jeltsin door de dood van zijn moeder geen tijd, energie en emotie meer heeft om de complete politieke crisis in Rusland te sturen. Maar menig burger reageerde gisteren, na het bekend worden van haar overlijden, heel anders. De persoonlijke slag zou zijn populariteit onder het volk alleen maar ten goede komen, was de analyse.