Goeroe waakt over geluk en gezondheid

Voorstelling: Corpus Inc. van Tom de Ket door Het Medisch Theater Team. Regie: Jan van den Berg en Dirk Groeneveld. Spel: Joke Tjalsma, Betty Schuurman, Esgo Heil, Jaap ten Holt, Matthijs Rümke. Gezien: 20/3 Theater De Balie, Amsterdam. Aldaar t/m 10 april. Daarna tournee t/m 30 mei.

Wie de hal van het theater betreedt krijgt van een dwingend glimlachende jongeman een witte informatiemap uitgereikt. Er is ook een informatiestand en strategisch verspreid staan menshoge kartonnen foto's opgesteld van een zo nondescript mogelijke, vooral nette man. Uit gaatjes ter hoogte van zijn stropdas klinkt een opdringerig vertrouwelijke stem: “Hi. I'm Ron B. Metzner...” De vaderlijke stem getuigt van zijn tevredenheid over de belangstelling voor deze "product presentation evening' waar kennis gemaakt kan worden met de complete "health line' van zijn firma Corpus Inc. Ook spoort hij ons aan een kaartje mee te nemen, zodat we zijn stellingen kunnen overdenken: "For me the ultimate piece of art is a healthy body”, bijvoorbeeld.

In de voorstelling zien we deze goeroe, want dat blijkt hij te zijn, twee maal terug, eenmaal zelfs "per satellietverbinding' met de VS. Maar zijn geest is steeds aanwezig. Zijn vier Nederlandse discipelen introduceren, verklaren en propageren zijn gedachtengoed en wedijveren met elkaar om hun Meester te prijzen en zijn kernachtige wijsheden te citeren.

Corpus Inc. gaat over gezondheid als commercieel artikel waar klanten voor gewonnen moeten worden, die weer worden aangesproken als potentiële bekeerlingen. We worden in kwasi-wetenschappelijk onderbouwde sketches en rollenspelen bekend gemaakt met de methoden, voorzieningen en glorieuze resultaten van Corpus Inc. De firma doet meer dan medische zorg leveren en verzekeringen afsluiten, zij is uit op de horigheid van haar leden en grijpt daartoe diep in hun persoonlijk leven in: “Geluk is bij ons veel beter geregeld”. Er zijn aanbevelingen op videotape van twee bekende Nederlanders (die beiden hun rol aanstekelijk overtuigend speelden) en nu en dan zien we verborgen onderlinge spanningen oplaaien tussen de vier verder goed afgerichte voorgangers. Enfin, iedereen die wel eens wat las over de Scientology Kerk of een documentaire zag over de beweging van Bhagwan kent de cliché's.

Corpus Inc. is soms grappig, vaak wel amusant, maar de enige ontwikkeling is dat we inzien dat Ron B. Metzner deze types omvormde tot monsters die per definitie eenzaam zijn. Puntig is de analyse van auteur Tom de Ket niet, niet van het functioneren van sektes, noch van de consequenties van medische zorg als winstgevende onderneming. Evenmin vulden de acteurs hun rollen afdoende dreigend in. Want: speelden wij, het publiek, niet mee? Aan het slot van de presentatie volgt de onvermijdelijke vraag wie van ons zich aanmeldt als lid en volgeling van Corpus Inc. De dreiging wordt ogenblikkelijk geneutraliseerd. We rennen niet gillend weg, we applaudisseren beleefd en verlaten de zaal.

    • Joyce Roodnat