Forum protesteert tevergeefs

DEN HAAG, 22 MAART. Enschede en de daar gevestigde Stichting Forum hebben hun procedure tegen de aanwijzing van Arnhem als standplaats voor het nieuwe Oostnederlandse symfonie-orkest verloren.

Ze hadden de afdeling rechtspraak van de Raad van State gevraagd dit voorlopige besluit van minister d'Ancona (WVC) te schorsen, maar de afdeling wees dat verzoek af. De motivering was vandaag nog niet beschikbaar.

De minister wil dat Forum Filharmonisch uit Enschede en Het Gelders Orkest uit Arnhem fuseren en als standplaats de Gelderse hoofdstad kiezen. Enschede houdt dan wel het operagezelschap van Forum. Enschede wil echter ook het orkest, onder meer omdat de stad een nieuw muziekcentrum heeft. Bovendien heeft Arnhem volgens Enschede al een dansgroep en een theatergroep en zou de verdeling erg onevenwichtig worden.

De eisers vonden verder dat de minister geen goede analyse heeft gemaakt van alle feiten en omstandigheden waaronder de veranderingen zouden moeten plaatshebben en vrezen dat er een chaos zal ontstaan.