Duo-lijsttrekkerschap door partijraad Groen Links goedgekeurd

UTRECHT, 22 MAART. De partijraad van Groen Links heeft zaterdag besloten om een "duo-lijsttrekkerschap' in principe mogelijk te maken. I. Brouwer, Tweede-Kamerlid van Groen Links, drong er bij haar partijgenoten op aan deze constructie te overwegen omdat ze anders niet bereid is als lijsttrekker voor Groen Links te kandideren. Een krappe meerderheid van 27 tegen 23 partijraadsleden steunden het voorstel van Brouwer.

Groen Links is op zoek naar een lijsttrekker omdat de huidige fractieleider R. Beckers tussentijds de Kamer verlaat. Het huidige fractielid Lankhorst neemt de taak van Beckers over tot de verkiezingen maar hij heeft laten weten dat hij niet als lijsttrekker wil optreden. Het Eerste-Kamerlid W. de Boer heeft zich inmiddels gemeld als kandidaat-lijsttrekker. Fractieleden zoals Brouwer en Rosenmöller overwegen ook te kandideren, maar onder de voorwaarde dat ze in de constructie van het "duo-lijsttrekkerschap' kunnen optreden.

Brouwer zei dat haar wens voor het duo-lijsttrekkerschap te maken had met haar privé-omstandigheden. “Ik ben moeder van een dochter van 2,5 die regelmatig roept: mama niet werken. Ze komt gewoon op voor een relatie met haar eigen moeder en terecht”. Volgens Brouwer is het werk in de Kamer met zijn vele vergaderingen, reizen en onregelmatigheid niet te combineren met “een kind dat juist om regelmaat vraagt”. Crèches, oppas of een partner die minder werkt, is volgens Brouwer geen oplossing. “Zij heeft recht op jou en jij wilt ook een relatie met haar. Dat vergt doodgewoon dat je er regelmatig bent”.

De afdeling Flevoland verzette zich echter tegen het lijsttrekkerschap in een duo-verband. Dit zou Groen Links “stuurmensloos” maken, een partij “zonder gezicht”. Flevoland vindt dat Groen Links in presentatie behoefte heeft aan “een duidelijk gezicht” en daarmee aan een enkelvoudig lijsttrekkerschap.

Brouwer wees er echter op dat het duo-lijsttrekkerschap, naast persoonlijke ook politieke voordelen heeft. “Je hebt gewoon een paar dagen in de week tijd om na te denken, los van het jachtige en bureaucratische vergadercircuit”. Ze hekelde de “conservatieve reacties” die ze in linkse kring ontmoette op haar voorstel. Brouwer kreeg onder meer te horen dat ze niet voor haar idealen staat en dat een kind haar privé-probleem is. “Van VVD of CDA had ik zulke reacties kunnen verwachten. Maar nee, het zijn mensen die zich progressief noemen. Het zijn veelal manlijke kaders binnen de vakbeweging, binnen de PvdA, binnen Groen Links en tevens zich links noemende journalisten. Het zijn mensen die vinden dat er veel moet veranderen, behalve bij henzelf”.