Chaos kanobond

De financieel administrateur van de kanobond is spoorloos verdwenen.

Waarschijnlijk naar Zuid-Amerika, in ieder geval met duizenden guldens bondsgeld op zak. Zaterdag, tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Kano Bond in Hilversum, bleek de financiële chaos binnen de kleine bond. Over 1992 is, op een begroting van bijna een miljoen gulden, een verlies van een ton gemaakt. De gebeurtenissen rondom de administrateur zijn symptomatisch voor de problemen binnen de bond. Het begon in 1991, ook al een verliesjaar, toen penningmeester Van Groenewoud aftrad. Diens opvolger, mevrouw Van den Bergh, kreeg een boekhoudkundige kracht als steun, geworven bij een uitzendbureau. In juni vertrok hij met vakantie.