Belangstelling voor Boekenweek minder dan vorig jaar

AMSTERDAM, 22 MAART. Voor de meeste boekhandels is de Boekenweek van 1993, die zaterdag eindigde, geen hoogtepunt geweest.

Zeker niet vergeleken met de Boekenweek van vorig jaar, toen Indonesië, Het Land van Insulinde, centraal stond. “De opkomst was nu lang niet zo massaal”, aldus Boekhandel Scholtens Wristlers in Groningen. Misschien is daarvan iets te wijten aan het mooie weer, maar zeker niet alles. Volgens veel boekhandelaren heeft het alles te maken met het thema van dit jaar: Egodocumenten, dat niet genoeg tot de verbeelding zou spreken. “Minder breed en minder spectaculair dan vorig jaar,” aldus Boekhandel Donner.

Volgens Boekhandel Boom in Lelystad ligt het ook aan het aanbod van titels: “Vorig jaar waren er een paar boeken, zoals Heren van de Thee van Hella Haasse en Kampsyndroom van Rudy Kousbroek die mensen bang waren te missen, die moesten ze hebben. Dat was dit jaar veel minder”.

Van de boeken die in de geest van het thema van de Boekenweek zijn verschenen zijn Brieven van een Aardappeleter van Gerard Reve een duidelijke uitschieter in de verkoop. Toch is het verrassend dat ook een omvangrijke en dure biografie van Belle van Zuylen en in mindere mate de brieven van Elsschot het goed hebben gedaan. Van het Boekenweekgeschenk In de mist van het schimmenrijk van Willem Frederik Hermans, dat dit jaar in de recordoplage van 582.000 exemplaren is gedrukt, hebben veel winkeliers, de Boekenweek van 1992 in het achterhoofd, royaal ingekocht. Sommigen iets te royaal. Boekhandel Dekker v.d. Vegt, Nijmegen: “Nee, het gaat niet echt hard” en om de Boekenweek samen te vatten: “de algehele teneur is niet juichend te noemen”.

Titels die buiten het thema Egodocumenten om goed verkochten waren Mulisch' De ontdekking van de hemel, Eclips van Bernlef en natuurlijk Het verborgen leven van Donn Tartt. Met name in de grote steden was Tartt een bestseller. “Een regelrechte hiep”, aldus Boekhandel Scholtens Wristlers in Groningen.

De CPNB, die voor de organisatie van de boekenweek verantwoordelijk is, is op dit moment nog bezig de resultaten te inventariseren, maar ook hier wijzen de eerste signalen er op dat het rustig is geweest. Henk Kraima: “Het thema was minder explosief dan vorig jaar. Toen hadden we met Indië een thema dat ook niet literair genteresseerden aansprak, waardoor er ook veel kookboeken en reisgidsen werden verkocht. Dit jaar jaar zijn we dichter bij het boek gebleven.” Hij denkt dat de CPNB tevreden moet zijn als het resultaat van vorig wordt geëvenaard.

Over het succes van het boekenweekgeschenk wil Kraima niet klagen. “Er zijn dit jaar 34.000 exemplaren meer gedrukt dan vorig jaar. Het is mogelijk dat daarvan nog een paar duizend over zijn. Maar eind volgend week zijn die beslist op.”