Agenda

In de Tweede Kamer deze week voortzetting van behandeling van de Politiewet, het drugbeleid (ook woensdag), verzelfstandiging Rijksmuseale diensten, financiering volksverzekeringen, "Schengen' over Spanje en Portugal, goedkeuring Verdrag uranium en het beroep rijksbelastingen (alle dinsdag) en de Wet bodemsanering.

Donderdag Uitgebreide Commissie Vergadering over het Nederlandse industriebeleid. In de Eerste Kamer de begrotingen Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (dinsdag).

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Kees Versteegh