Actiegroepen bij bezoek aan dijken niet welkom

ARNHEM, 22 MAART. De actiegroepen tegen de verzwaring van de rivierdijken zijn kwaad op de provincie Gelderland en het waterschap Oost-Veluwe, die hebben verzuimd hen uit te nodigen voor het bezoek dat een aantal Tweede-Kamerleden vandaag aan het rivierengebied brengt. Volgens R. Siebers van "Red ons Rivierenlandschap' is dit verzuim “het zoveelste teken” dat waterschappen en provincies wat de dijkverzwaring betreft “de democratie met de voeten treden”.

Aanleiding voor het bezoek van de Kamerleden is het kabinetsbesluit om de dijk langs de linker IJsseloever enkele tientallen centimeters lager te laten uitvallen dan andere rivierdijken in Nederland. In plaats van een overstromingskans van eens in de 1.250 jaar, zou hier de norm van eens in de 500 jaar moeten gelden. Meer differentiatie bij de verzwaring van de rivierdijken is een vurige wens van de actiegroepen, en wordt ook gepropageerd door de commissie-Boertien. Het waterschap Oost-Veluwe, waarbinnen de linker IJsseloever valt, is mordicus tegen een lagere norm.

Een woordvoerder van het waterschap noemt het niet uitnodigen van de actiegroepen “zeker geen vergissing”. “Het gaat erom de Kamerleden de gevolgen van een andere veiligheidsnorm uit te leggen, alvorens zij daar een definitief besluit over nemen.” Verder wijst de woordvoerder erop dat het initiatief voor de uitnodiging aan de Kamerleden bij de provincie lag, en dat “als iedereen mee zou gaan, de bus veel te vol was geworden”.