Zojuist verschenen

Ivan Wolffers: Aids, dat krijgt alleen een ander 102 blz., Contact, ƒ 19,90

Heleen Pott: De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties 207 blz., Boom, ƒ 38,50

Henk Hofland, Jan Mulder, Emma Brunt, e.a.: Over mannen 64 blz., Balans, ƒ 14,90

Frank Kalshoven: Over marxistische economie in Nederland, 1883-1939 265 blz., Thesis, ƒ 49,50

Bea Oving en drs. Leo Zandvliet: En de liefde dan? Over de eerste erotische opleiding in Nederland 205 blz., De Kern, ƒ 22,50

G.M. van Asperen: Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek 247 blz., Boom, ƒ 37,50

Ivan Wolffers: Aids, dat krijgt alleen een ander 102 blz., Contact, ƒ 19,90

Geneeskundig publicist karteert in woorden van één lettergreep het web van mythen en feiten rondom HIV-besmetting en AIDS: ""Hoe is het toch mogelijk dat zoveel leuke jonge mensen moeten sterven aan zo'n rotziekte! Ik ben er echt kwaad om...''

Heleen Pott: De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties 207 blz., Boom, ƒ 38,50

Filosofe tracht in haar dissertatie de toenadering in de hedendaagse wijsbegeerte tussen passie en rede te verhelderen aan de hand van het denkwerk van onder anderen Wittgenstein, Sartre, Rorty en Ricoeur.

Henk Hofland, Jan Mulder, Emma Brunt, e.a.: Over mannen 64 blz., Balans, ƒ 14,90

Bundeling van korte columns uit Intermagazine door Neerlands meest gevraagde stukjesschrijvers over nut en nadeel van De Man.

Frank Kalshoven: Over marxistische economie in Nederland, 1883-1939 265 blz., Thesis, ƒ 49,50

Proefschrift van jong Amsterdams econoom over de geschiedenis van het Nederlandse marxisme, waarbij de periode 1900-1916 het hoogtepunt blijkt met originele inzichten van de astronoom Anton Pannekoek, J. Saks (ps. van Pieter Wiedijk), Sam de Wolff en J. Fedder (ps. van J. van Gelderen), die overigens in 1929 verklaarde dat de de theorie ""uit de tijd'' was.

Bea Oving en drs. Leo Zandvliet: En de liefde dan? Over de eerste erotische opleiding in Nederland 205 blz., De Kern, ƒ 22,50

Voormalige protituée en psychologisch doctorandus berichten over hun Wilhelm Reich Academie voor erotische vorming, bedoeld voor hen die ""moeite hebben richting te geven aan het bedgebeuren''.

G.M. van Asperen: Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek 247 blz., Boom, ƒ 37,50

Verzamelde opstellen van Amsterdams ethica over het lot van de mens in een onverschillig universum: ""Aan de ene kant is er materiële overvloed, aan de andere kant zijn er talloze individuen die zelf mogen kiezen, maar velen weten niet wat.''