Zijlstra wijt wildgroei WAO aan gaten in wet

DEN HAAG, 20 MAART. De wildgroei van de WAO is in de eerste plaats de schuld van de wetgever, niet van de sociale partners. “Als je een wet maakt met zulke mazen dan stappen de uitvoerende organen daarin.” Dit zegt oud-premier J. Zijlstra, ex-president van De Nederlandsche Bank, vandaag in NRC Handelsblad.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst en de bedrijfsverenigingen, die door de sociale partners worden bestuurd, staan centraal in de parlementaire enquête naar de uitvoering van de WAO, de Ziektewet en de Werkloosheidswet. Volgende week begint de enquêtecommissie, onder voorzitterschap van het Tweede-Kamerlid F. Buurmeijer (PvdA), een reeks informele gesprekken met deskundigen. De openbare verhoren volgen in mei.

Zijlstra wil de organisaties van werkgevers en werknemers overigens niet geheel vrijpleiten. Hij herinnert zich hoe de werkgevers al in 1954 het begrip "passende arbeid' in de Werkloosheidswet royaler gingen interpreteren.