Ziekenhuizen niet bereid om CAO open te breken

DEN HAAG, 20 MAART. De Nederlandse Zorgfederatie (NZF), de werkgeversorganisatie in het ziekenhuiswezen, is niet van plan de vorig jaar afgesloten CAO voor het ziekenhuiswezen open te breken.

Het kabinet drong daar in november op aan, onder meer met het oog op de verslechterende economische vooruitzichten. De 258.000 werknemers krijgen derhalve per 1 april gewoon hun vier procent loonsverhoging. De tweejarige CAO (voor 1992 en 1993) kwam vorig jaar juni tot stand na langdurige acties in de gezondheidszorg. De NZF besloot gisteren na langdurig intern beraad en overleg met het kabinet en de vakbonden ervan af te zien de werknemersorganisaties uit te nodigen voor overleg over het openbreken van de CAO. De bonden hadden al eerder duidelijk gemaak daar niets voor te voelen. De NZf wijst erop dat ook in marktsectoren vooralsnog geen sprake is van ingrepen in de lopende CAO's.