Visioenen

Er zijn twee uitdrukkingen die op elkaar lijken maar iets geheel anders bedoelen: ""Dat heb je gedroomd'' en ""Dat had je gedroomd''.

Op mijn geval zou het eerste het best van pas komen, want, zo het een visioen was, dan ontgaat me de betekenis en het is tevens zo bizar dat de uitleg droom het beste past.

Laat ik met het begin beginnen.

Vorige week maandag, om precies te zijn (later zult u begrijpen waarom ik zo precies ben) rond zeven uur 's avonds op de 8ste maart, stak ik de Paulus Potterstraat over, te Amsterdam, daar waar hij eindigt in de Van Baerlestraat. Ik liep richting Concertgebouw en keek naar de voetgangerslichten. Niet dat ik me daaraan houd, maar het geeft een aanwijzing. De aanwijzing was ditmaal vreemd.

Er stond niet het groene mannetje, maar er stond een woord. ENTER stond er.

Ik was verbaasd.

Nadat ik was overgestoken keek ik ook nog even op de andere kant. Daar stond een groen woord dat ik niet goed kon lezen. Iets van EXIT. De andere twee lichten waren normaal zal ik maar zeggen.

Toen ik, ik geloof diezelfde avond nog, weer eens keek wat er nu precies stond, waren de lichten weer als altijd: mannetjes.

Wat moet ik daarvan denken? ENTER is niet de Heilige Maagd, dat is zeker. Ook is het niet waarschijnlijk dat we hier met een nieuwe godsdienst van doen hebben, die een eigen soort mirakels rondzendt in de vorm van computertaal. Ik ben ook geen "hacker' dus ik zit niet dagen achtereen achter het toetsenbord, en heb dus niet voortdurend ENTER op mijn netvlies, voorzover hackers dat wel zouden hebben, wat ik betwijfel.

Of moet ik me maar aan een van de uitspraken van mijn moeder houden die luidde: ""Blindheid begint het eerst aan de ogen.'' Als ik haar dit had verteld, had ze dat zeker gezegd.

Toevallig kreeg ik van de week een boekje thuisgestuurd, waarin een stukje van mij is opgenomen. Voor zo'n stukje staat je dan een honorarium van ƒ 34,80 per bladzij te wachten, tenzij het boekje herdrukt wordt, waarna er nog zo'n bedrag kan worden uitgekeerd. Die boekjes worden daarna nooit meer herdrukt, laat staan gelezen, behalve door de stukjesschrijver zelf die wel eens wil weten waar het stukje dat van hem is opgenomen, over gaat.

Ik deed dat ook en merkte dat het stukje ging over een zeereis (dat kwam goed uit want het boekje heette "Het Ruime Sop', nogal een pakkende titel nietwaar) en op mijn zeereis zag ik een visioen, een Mirakel of een UFO, we zullen het nooit weten.

Ik citeer (liever lui dan moe) nu uit eigen werk (het is nacht in het kanaal, op een veertien meter lang motorscheepje): ""Rond kwart over drie zag ik ineens een vrij hoog, wat fladderend licht. Gekleurd. Schuin stuurboord, ongeveer twintig mijl NNO van het vuurschip Noord Hinder. Ik richtte ons zoeklicht erop, omdat ik bang was op iets in te varen. Het lichtje bleef fladderen en bewoog zich langzaam naar het noordoosten. We zagen het ongeveer tien minuten lang. Als ik er door de kijker naar keek zag ik een rood en een blauw lichtje; achter elkaar, zo snel bewegend dat ze strepen trokken. Het was heel moeilijk het goed te volgen, net een grote vlinder. Ik schat de afstand op ruim een halve mijl, hoogte 200 meter.''

Tot zover mijn toch zakelijke relaas.

En nu dit weer. Ik durf van de zomer niet in de buurt van Loch Ness te komen.

Gisteravond liep ik er nog even langs en zag dat alle verkeerslichten genummerd waren behalve de "mijne'! De mijne staat, voor de duidelijkheid, naast nummer 311. Verder onderscheidt hij zich niet of nauwelijks van de andere.

Is dit een grap geweest? Of heeft de gemeente, of liever de Deelraad Zuid weer eens een noodzakelijk experiment gedaan, zoals ons ook binnenkort met het Museumplein te wachten staat (Het zo houden heeft twee enorme voordelen: 1. het is aardig, en 2. het kost niets).

Je weet het niet.

Het lijkt me niks voor de Wilde Plakker. Die slaat nog steeds toe, maar op andere terreinen, en mooier. Hoewel, ENTER... het zou nog kunnen ook.

Weet Publieke Werken iets? Zo ja, dan gaarne bericht, want als het nog eens gebeurt zal ik me genoodzaakt zien deskundige hulp in te roepen en voor je het weet lig je aan de elektroshock. En dat vreet stroom.

Een practical joke van de een of ander lijkt me uitgesloten. De tijd van de aardige practical jokes is een beetje voorbij. Maar als het zo is, is het goed gelukt, althans bij mij. (Zie boven.)

    • van Lennep