Verlies Asko ruim 462 miljoen mark

Het Duitse concern Asko Deutsche Kaufhaus (eigenaar van warenhuizen, supermarkten, bouwmarkten en meubelenwinkels) heeft over het boekjaar 1992 dat op 30 september is geëindigd, een verlies geleden van 462 miljoen mark (517 miljoen gulden).

Het boekjaar daarvoor werd nog een winst behaald van zes miljoen mark. Topman Klaus Wiegandt zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat met het oog op het verlies het dividend wordt gepasseerd. Door het verlies verminderen de reserves en daalt het eigen vermogen naar circa vier procent van het balanstotaal. Asko is in het afgelopen boekjaar geconfronteerd met hoge rentelasten, hoge investeringen in 22 zelfbedieningswarenhuizen en incidentele overnemingskosten in de sector meubelen.

Asko is een dochter van het Zwitserse detailhandelsconcern Metro. In 1989 heeft Asko getracht Ahold over te nemen. Daarvoor had het in het geheim een belang in Ahold opgebouwd van 14 procent. Ahold beschermde zich daarop met de uitgifte van preferente aandelen.