Verblijfsvergunning voor Bosniërs

DEN HAAG, 20 MAART. Bosniërs die wegens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië als vluchteling in Nederland zijn opgenomen, krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Hun status wordt gelijkgesteld met die van gedoogde asielzoekers.

Daarmee ontstaat voor deze groep zogenoemde ontheemden de juridische zekerheid dat zij niet willekeurig naar hun land van herkomst kunnen worden teruggezonden. Door de lange duur van de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië verkeerden de groepen Bosniërs die al geruime tijd in ons land verblijven in een onzekere situatie. Zij vielen tot nu toe onder een "tijdelijke regeling opvang ontheemden', die hun geen wettelijke bescherming bood.

Het kabinet besloot gisteren tot wijziging van de Vluchtelingenwet om de ontheemden een verblijfstitel te geven. De regeling die nu wordt getroffen geldt voor mensen, die hun land ontvluchten wegens situaties als burgeroorlog, hongersnood en overstromingen.

Het kabinet besloot verder dat vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven geen aanspraak meer kunnen maken op uitkeringen, vergunningen en andere overheidsvoorzieningen. Het zogenoemde sociaal-fiscaal nummer mag door overheidsinstanties voortaan worden gebruikt voor de beoordeling of een vluchteling legaal of illegaal hier verblijft.

Deze wijzigingen van de Vluchtelingenwet worden voorgelegd aan de Kamer en moeten, zo is het streven van het ministerie van justitie, per 1 januari 1994 in werking treden.