Tweede Beneluxtunnel met fietsverbinding en metrobuis

DEN HAAG, 20 MAART. Het kabinet heeft ingestemd met de aanleg van een tweede Beneluxtunnel. De nieuwe tunnel is speciaal bedoeld voor zakenverkeer en openbaar vervoer. Bij de aanleg wordt ook ruimte gemaakt voor een metroverbinding tussen Rotterdam en Hoogvliet. Ook wordt een verbinding voor fietsverkeer aangebracht.

Met de bouw van de tunnel is een bedrag van 550 miljoen gulden gemoeid. De tunnel zal buiten de overheid, via private financiering, worden gerealiseerd.

Bij de opzet van de tunnelaanleg is geprobeerd de economische belangen van de Rotterdamsehaven en het milieubelang te combineren. De tunnel krijgt speciale rijstroken voor zogeheten doelgroepenverkeer. Naast zakelijk vrachtverkeer gaat het dan om bussen en particulieren die carpoolen. Het is de bedoeling dat zo het autoverkeer wordt teruggedrongen.

Met de aanleg van een metrobuis bestaat de mogelijkheid dat het westelijke deel van de Rotterdamse agglomeratie een nieuwe openbaar vervoersverbinding krijgt. De betrokken gemeenten in de regio hebben overigens nog geen geld vrijgewmaakt voor deze nieuwe metrolijn. De kosten daarvan worden geschat op een bedrag van 1 miljard gulden.