Tegen PvdA-plan soft drugs; Justitie wil dat gevangene gaat betalen voor cel

DEN HAAG, 20 MAART. Minister Hirsch Ballin (justitie) werkt met minister De Vries (sociale zaken) aan een voorstel om gedetineerden te laten bijdragen aan de kosten van hun verblijf in een cel.

Niet bekend

Hirsch Ballin zegt geen directe staatsbemoeienis te willen met de produktie van en handel in soft drugs, zoals de PvdA heeft voorgesteld ter beheersing van het druggebruik. Hirsch Ballin deelt wel de opvatting van de PvdA dat de handel en verkoop van soft drugs harder moet worden aangepakken. Gisteren werd bekend dat de PvdA aan voorstellen werkt om de handel in soft drugs te concentreren in koffieshops die onder controle staan van de overheid. De teelt van cannabisprodukten zou alleen mogen worden toegestaan aan telers die onder controle staan van een agentschap van de rijksoverheid.

Minister Hirsch Ballin vindt het principieel onjuist om de Staat bemoeienis te geven bij de handel en verkoop van drugs. Hij kondigde daarnaast aan dat hij door blijft gaan met het aanpakken van producenten van hennep. De minister werkt overigens wel aan een vergunningstelsel voor de legale teelt van soft drugs.

Premier Lubbers verkaarde na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad dat hij de voorstellen van de Partij van de Arbeid “niet bij voorbaat afwijst”. Hij benadrukte dat de plannen om strenger op te treden staan of vallen met de controleerbaarheid. Zelf bepleitte de premier eerder deze week op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA een strengere aanpak van koffieshops waar soft drugs worden verkocht. Lubbers heeft minister Hirsch Ballin gevraagd na te gaan of het mogelijk is een regeling te treffen die koffieshops alleen toestaan als zij geen soft drugs aan jongeren verkopen.