Rijksrecherche op zoek naar "lekken'

DEN HAAG, 20 MAART. De Rijksrecherche onderzoekt “nieuwslekken” op het ministerie van Economische Zaken en mogelijk ook op andere departementen.

Aanleiding is de publikatie eerder deze week in verschillende dagbladen van een geheim advies aan het kabinet van de invloedrijke Centraal Economische Commissie (CEC). Dit heeft advocaat-generaal B. de Hoogh van het Gerechtshof in Den Haag gisteren meegedeeld. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van secretaris-generaal Geelhoed van Economische Zaken. Maandag spreekt de Rijksrecherche met de leiding van het ministerie. De Hoogh acht het niet waarschijnlijk dat de bij het "lekken' betrokken journalist(en) worden gehoord. Geelhoed vroeg om een onderzoek nadat hij constateerde dat het advies van de CEC aan het kabinet “nog voor het bekend was bij de mensen die het aanging in de kranten stond”.