Poolse regering gaat door met privatisering

WARSCHAU, 20 MAART. De Poolse regering zet haar plannen voor grootscheepse privatiseringen van staatsbedrijven door. Het kabinet van premier Hanna Suchocka nam dit besluit in een spoedzitting nadat het parlement het wetsontwerp voor privatisering donderdag had verworpen.

Het is de ernstigste tegenslag voor de regering van premier Suchoka, die in juli vorig jaar aantrad. Privatisering is een van de speerpunten van het beleid van de regering om een markteconomie in te voeren. De minister van privatisering en ontwerper van het programma, Janusz Lewandoski, had na de stemming in het parlement zijn ontslag aangeboden, maar Suchocka vroeg hem aan te blijven.

Binnenkort zal een nieuwe versie van het wetsontwerp naar het parlement worden gestuurd. Minister Jerzy Kaminksi, belast met de contacten met het parlement, verklaarde tegenover verslaggevers dat de regering “vastbesloten” is de hervormingen voort te zetten.

Het parlement had het wetsontwerp met 203 tegen 181 stemmen afgekeurd, wat voor het kabinet een gevoelige nederlaag betekende. Het privatiseringsprogramma, dat door de oppositie is gekritiseerd omdat te veel industriële bedrijven in buitenlandse handen zouden komen, zou naar verwachting door het parlement worden geloodst. De uitslag houdt in dat waarschijnlijk enkele leden van de coalitiepartijen tegen het wetsontwerp hebben gestemd.

De regering zal het afgekeurde privatiseringsprogramma opnieuw naar voren brengen. Het wetsontwerp betrof de privatisering van zeshonderd grote en middelgrote staatsbedrijven. Volgens de kabinetsplannen moesten de bedrijven door een aantal Westerse adviseurs gereed worden gemaakt voor verkoop of notering aan de effectenbeurs van Warschau. Het wetsontwerp, waaraaan twee jaar is gewerkt, was eerder van 36 amendementen voorzien. (Reuter)