Ouderen door eenvoudige hulpmiddelen langer thuis

ROTTERDAM, 20 MAART. Zestien procent van de ouderen (75-plussers) die moeten verhuizen naar een verzorginsghuis zou met behulp van eenvoudige technische voorzieningen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Deze conclusie kan worden getrokken uit een onderzoek dat de drie Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben laten verrichten door het Institute for Medical Technology Assesment van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het langer thuis blijven wonen zou tevens een besparing betekenen van ongeveer 150 miljoen per jaar op de kosten van de verzorgingshuiszorg. Hier staan uiteraard de kosten van de thuiszorg en de technische aanpassingen tegenover.

Voor het onderzoek, dat ter gelegenheid van het Europees Jaar van de Ouderen werd uitgevoerd, werden ongeveer 600 alleenstaande ouderen van vijfenzeventig jaar en ouder ondervraagd over hun huidige situatie thuis. Een deel van hen heeft in een proeftuin ook enkele hulpmiddelen uitgeprobeerd.

Het niet meer goed kunnen gebruiken van de benen is voor veel ouderen een handicap waardoor zij bepaalde handelingen niet meer zelf kunnen verrichten. Ook de angst om het evenwicht te verliezen, bijvoorbeeld bij het zichzelf wassen, komt hier uit voort.

Andere validiteitsbeperkingen bij ouderen worden veroorzaakt door slijtage aan de botten. Bukken, zitten en staan worden daardoor bemoeilijkt. Voor 50 procent van de ouderen is het hebben moeite met het verrichten van dagelijkse bezigheden (wassen, koken en trappenlopen) de reden om in een verzorgingshuis opgenomen te worden. De meeste ouderen zijn nu aangewezen op gezinsverzorging, wijkverpleging en particuliere hulp. In een schriftelijke enquête werden ook 100 hulpverleners over de specifieke hulpmiddelen ondervraagd.

Met eenvoudige technische voorzieningen als lage kastjes in de keuken, beugels langs het aanrecht en het zeer geavanceerde inductiekoken - waarbij de kookplaat automatisch warm wordt als er een pan op wordt gezet en weer afkoeld zodra de pan van het fornuis is genomen -, kunnen ouderen zelf blijven koken. Zitmogelijkheden, beugels en anti-sliptegels zouden problemen in douche of badkamer kunnen voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen nog weinig bekend zijn met het gebruik van technologische hulpmiddelen. De interesse in dergelijke middelen is groot: 80 procent van de ondervraagden stond positief tegenover het gebruik van hulpmiddelen. Alle ouderen willen overigens zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

In Nederland zijn 1.500 verzorgingshuizen met een totale capaciteit van bijna 140.000 plaatsen, waarvan er ongeveer 131.400 daadwerkelijk worden benut. De gemiddelde verblijfsduur in een verzorgingshuis is vijf à vijfeneenhalf jaar.