Opperrechter VS kondigt zijn vertrek aan

WASHINGTON, 20 MAART. De Amerikaanse opperrechter Byron White heeft gisteren zijn besluit aangekondigd om zich tegen juni, aan het einde van deze zittingstermijn, terug te trekken uit het Hooggerechtshof.

Hiermee biedt White president Clinton de mogelijkheid om door een nieuwe benoeming diens stempel op het Hof te drukken.

White is in 1962 door president Kennedy benoemd. In het begin stond hij bekend als een gematigde liberaal. Later kwam hij meer aan de conservatieve zijde van het Hof terecht. Hij was het in 1972 niet eens met de legalisatie van abortus in de bekende Roe versus Wade-zaak. Hij kwam uit tegen regelingen voor positieve discriminatie. Ook beperkte hij in een uitspraak de rechten voor homoseksuelen. Wel was hij sterk voor het justitieel herindelen van kiesdistricten en voor desegregatie van scholen en universiteiten.

Verwacht wordt dat de 84-jarige opperrechter Harry Blackmun ook binnen niet al te lange tijd met pensioen zal gaan. Blackmun bevindt zich nu in de linkervleugel van het Hof.

Sommige vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging hebben al de eis uitgesproken dat het volgende lid van het Hooggerechtshof een vrouw moet worden. Het huidige Hof bestaat uit acht mannen en een vrouw. Clinton had in zijn campagne wel eens de naam Mario Cuomo laten vallen, de huidige gouverneur van New York, tevens voormalig hoogleraar rechtsgeleerdheid aan een universiteit.

Clinton dankte White dat hij hem zoveel tijd had gegeven voor het vinden van een nieuwe kandidaat. “Ik heb staatsrecht gedoceerd en ik weet dat er voor een president weinig beslissingen zijn, die belangrijker, duidelijker en invloedrijker zijn dan een benoeming voor het Hooggerechtshof”, zei hij gisteren. Naast een “fijne geest, goed oordeelsvermogen en grote ervaring” was “een groot hart” vereist, volgens Clinton.