Morillon loodst VN-hulpkonvooi naar Srebrenica

ZVORNIK, 20 MAART. De Franse VN-generaal Philippe Morillon is er gisteren in geslaagd het langverwachte hulpkonvooi met voedsel en medicijnen naar de moslim-stad Srebrenica in Bosnië te loodsen. Intussen heeft de Amerikaanse luchtmacht vannacht meer dan 72 ton voedsel en medicamenten uitgeworpen boven Srebrenica, dat door Servische strijdkrachten wordt belegerd. Daarmee voerden de VS de grootste hulpactie uit sinds zij in maart met de luchtbrug begonnen.

Morillon zei dat met de Serviërs een staakt-het-vuren was overeengekomen tot de 175 ton hulpgoederen in de zwaargetroffen stad zijn uitgeladen. Morillon, die eerder deze maand een hoofdkwartier opzette in Srebrenica uit solidariteit met de bevolking daar, besloot gisteren persoonlijk tussenbeide te komen om het konvooi naar de stad te halen.

Morillon deed de Serviërs de concessie dat de zeventien Zweedse en Belgische vrachtwagens zonder militaire begeleiding naar Srebrenica zouden gaan. Ook nam hij twee Belgische artsen en drie waarnemers van de Verenigde Naties niet mee.

De Franse generaal zei dat het Servische offensief de val van Srebrenica vrijwel onvermijdelijk maakt. In de stad bevinden zich 60.000 mensen, voor het merendeel moslims, van wie een groot deel niet meer over de eerste levensbehoeften beschikt.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bereikte gisteravond overeenstemming over de tekst van een resolutie waarin wordt bepaald dat de naleving van het vliegverbod boven Bosnië, dat veelvuldig geschonden wordt, met militaire middelen zal worden afgedwongen. Maandag wordt erover gestemd.

Hoewel de Serviërs in de resolutie niet met name worden genoemd is de resolutie in eerste instantie tegen hen bedoeld. De leider van de Serviërs in Bosnië, Radovan Karadzic, waarschuwde dat aanvaarding van een dergelijke resolutie een gevaar betekent voor het verloop van de vredesbesprekingen onder auspiciën van de VN en de EG. “Twaalf miljoen Serviërs in heel Joegoslavië vinden dat genoeg ook genoeg is en onze vertegenwoordiging zal wellicht besluiten tot terugtrekkking uit de conferentie als er meer sancties of dreigementen van andere aard zouden komen”, aldus Karadzic. (Reuter, AP)