"MAASTRICHT'

Nederland op Europees peil. De EG na 1992 door Jan Klabbers 142 blz., Stichting Burgerschapskunde 1993, f 19,90 ISBN 90 6473 275 2

Er zijn van die onderwerpen in de journalistiek waarover vermoedelijk veel meer wordt geschreven dan gelezen, en het Verdrag van Maastricht is daar één van. Hoewel niemand durft te beweren dat de Europese Unie niet belangrijk is, geven begrippen als "co-decisie procedure', "comité van de regio's' of "monetair instituut' nu eenmaal zelden het gevoel dat zij het leven beïnvloeden. Dus terwijl nog volop wordt geworsteld met de ratificatieprocedure, is menigeen misschien al opgehouden de bouw aan de Brusselse toren van Babel nog langer te volgen.

De Stichting Burgerschapskunde, een instelling voor politieke vorming en voorlichting, heeft nu met Nederland op Europees peil een poging ondernomen om de Europese integratie nog eens uit te leggen aan de lezer met weinig voorkennis en weinig tijd. De politicoloog Jan Klabbers beschrijft de instellingen en de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap "na 1992', en hij schenkt daarbij speciale aandacht aan de positie van Nederland.

Klabbers is in zijn opzet redelijk geslaagd. Begrippen als "interne markt' en "sociale paragraaf' worden met praktische voorbeelden tot leven gewekt. De verschillen tussen een richtlijn, een verordening en een beschikking worden in minder dan een pagina helder uitgelegd.

Over Klabbers' taalgebruik valt wel te twisten. Hoe mooi is: ""Het Akkoord van Luxemburg vierde nog steeds hoogtij toen de Commissie, medio 1985, met het Witboek kwam'? Hoe volledig de uitleg van een intergouvernementele organisatie als ""een organisatie waarin de lidstaten wel overleg voeren maar niet per definitie tot overeenstemming komen'? En hoe pakkend (in een hoofdstuk over justitiële samenwerking): ""Je zult maar geboren zijn in Guatemala, Somalië of Iran. Je lijdt honger, wordt voortdurend beschoten door hetzij regeringstroepen, hetzij groepen opstandelingen.'?

De definitieve Nederlandstalige inleiding tot de Europese Gemeenschap - kort, levendig, volledig - is dit boek dus nog niet. Maar wellicht wordt die ook nooit geschreven.

    • Hans Nijenhuis