LIMBURG

Als ik Max Paumen in zijn recensie in het Boekenbijvoegsel van 20 februari jl. over "Limburgs' goed begrepen heb, zegt hij daarin dat beide Limburgen tot 1794/95 één waren in het prinsbisdom Luik. Niets is minder waar.

Het huidige Belgisch Limburg behoorde tot die tijd grosso modo tot dat prinsbisdom en het huidige Nederlands Limburg tot de Spaans-Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek.

Beide waren dus juist eeuwenlang gescheiden geweest tot zij voor 't eerst verenigd werden in het Departement der Nedermaas van Frankrijk. Hoewel de staatkundige scheiding dus eeuwenlang geduurd heeft en de vereniging slechts kort van 1795 tot 1839, voelen beide zich in toenemende mate één.

    • Mr. Stan Smeets