Kabinet verkoopt eerste tranche van staatsbelang PTT

DEN HAAG, 20 MAART. Minister Maij-Weggen zal als de markt gunstig is begin volgend jaar een begin maken met de verkoop van staatsaandelen Koninklijke PTT Nederland. Daartoe heeft het kabinet haar gisteren gemachtigd.

Tevens kreeg Maij-Weggen machtiging om de PTT aan de beurs te laten noteren. De minister van verkeer en waterstaat is op dit moment de enige aandeelhouder van de PTT. Zij zal bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig maken dat voorziet in de verkoop van een meerderheid van de aandelen. Over de inhoud en doelstellingen heeft zij overeenstemming bereikt met de raad van bestuur van de PTT, zo maakte het ministerie van verkeer en waterstaat gisteren na afloop van het kabinetsberaad bekend.

De staat is voor een aantrekkelijke transactie afhankelijk van een gunstig beursklimaat. Daarom zal de verkoop in gedeelten gebeuren. Als de omstandigheden goed zijn wordt de eerste tranche in 1994 van de hand gedaan. Dat eerste deel moet tussen de 2,5 en 4 miljard gulden opbrengen. De totale waarde van de PTT wordt geschat op 15 miljard gulden.

Het kabinet heeft nog niet beslist wat er met de opbrengst gebeurt. Minister Kok stelde zich eerder op het standpunt dat het geld gebruikt moet worden om het overheidstekort terug te dringen. Minister Maij verzette zich daartegen. Zij wil het geld gebruiken voor het doen van investeringen in de infrastructuur, zoals de aanleg van de Betuwelijn.

Tijdens het laatste debat over deze kwestie in de Tweede Kamer, op 3 maart, kreeg Maij voor haar standpunt steun van een meerderheid: de fracties van het CDA, de VVD en de Staatkundig gereformeerde Partij. Kok kreeg alleen de steun van zijn eigen partij (de PvdA) en D66. Maar CDA-woordvoerder Terpstra zei pas bij het totale pakket bezuinigingsvoorstellen dat minister Kok nog aan de Kamer moet presenteren, een eindoordeel te kunnen geven.

Overigens hield minister Maij bij die gelegenheid ook een slag om de arm. Haar "inzet' in de begrotingsdiscussie is om “in elk geval een aanzienlijk deel” van de opbrengst van de PTT-aandelen aan de spoorwegen en autowegen te besteden. Minister Kok kenschetste de financiële problemen van het kabinet als “buitengewoon fors”. Eerder was gebleken dat het kabinet in de rijksbegroting voor 1994 een bedrag van tussen de zes en acht miljard gulden moet bezuinigen. Bovendien moet er voor het lopende jaar nog een oplossing worden gevonden voor ombuigingen tot een totaal van 750 miljoen.

Premier Lubbers zei gisteren na afloop van het kabinetsberaad dat hij de discussie over de bestemming van de opbrengst voorbarig vindt. Hij sprak over “het verkopen van de huid voordat de beer geschoten is”.