Hardnekkige geruchten over op handen zijnde staatsgreep in Algerije

Algerije staat volgens hardnekkige geruchten aan de vooravond van een staatsgreep, die het land onder rechtstreeks bestuur van de strijdkrachten zal plaatsen. “De Republiek en de Republikeinen kunnen niet langer werkloos toezien bij de stiekeme machtsovername van de regering-Abdessalam”, schreef deze week L'Hebdo Libéré, de spreekbuis van de "harde' kern van de strijdkrachten. De kop van het hoofdartikel luidde: “De Republiek is in gevaar”. Ook andere kranten schreven vernietigend over de premier - wat ze nog maar heel kort geleden niet hadden gedurfd, uit angst voor represailles van de overheid.

Aanleiding tot de golf van kritiek is de nieuwe poging van de huidige machthebbers om zaken te doen met het verboden verklaarde FIS (het Front van de Islamitische Redding). Met dat niet-publiekelijk verklaarde doel voor ogen opende de Hoge Staatsraad - de hoogste macht in het land - vorige zaterdag een "politieke dialoog', die verscheidene weken zal duren. De reeks spectaculaire moordaanslagen van de afgelopen dagen op vooraanstaande burgers en functionarissen die de strijd tegen het FIS wilden doorzetten, begeleidt deze dialoog, die in eerste termijn de aanhangers en verdedigers van het FIS in de andere politieke partijen aan de macht moet brengen, en later het FIS zelf.

Tot voor kort werden vooral de leden van de ordestrijdkrachten - politie, gendarmerie en leger - aan de lopende band door de militaire arm van het FIS vermoord. Met zoveel succes, dat er sinds vorige zomer binnen de steeds vermoeidere strijdkrachten een conflict wordt uitgevochten - soms zelfs gewapenderhand binnen de kazernes of met bomaanslagen daarbuiten - over de te volgen tactiek: een staakt-het-vuren met de moslim-terroristen of doorgaan met de strijd.

De eerste groep leek het voorlopig te hebben gewonnen. De meeste politieke partijen en organisaties die voor de "dialoog' zijn uitgenodigd, willen immers vrede sluiten met "de gematigde elementen' onder de moslim-radicalen. Alleen de Berber-partij Vereniging voor de Cultuur en Democratie (RCD) van de psychiater dr Said Saadi, die in het niet-Arabische Kabylië haar grootste aanhang heeft, alsmede de communisten en de niet politiek georganiseerde Franstaligen zijn daar scherp tegen gekant. Zij zijn het eens met een aantal belangrijke generaals, die het idee van "vrede met de gematigde radicalen' een contradictie vinden.

De dialoog heeft officieel drie doelen:

* in gezamenlijk overleg amendementen op de grondwet voor te bereiden en die over enkele maaanden in een referendum aan de bevolking voor te leggen;

* een presidentieel orgaan te benoemen, ter vervanging van de Hoge Staatsraad, wiens wettelijke termijn in december afloopt;

* de door de overheid benoemde Raadgevende Nationale Raad (die het buiten werking gestelde parlement vervangt) eventueel uit te breiden.

    • Michael Stein