GEBARENTAAL

Het pleidooi van Liesbeth Koenen c.s. voor gebarentaalonderwijs aan horende kinderen is mij bij het taalonderwijs aan buitenlandse kinderen reeds van waarde gebleken. Wanneer men dit onderwijs door gebarentaal ondersteunt wordt zowel het aanleren van de Nederlandse taal als de socialisatie van kinderen van asielzoekers aanmerkelijk versneld.

    • Ir. C. de Zwaan